Almqvist & Wiksell AB

Aug. Th. Låstbom

Ett bolag som har sina rötter i Uppsalas industriella uppbyggnadstid var Almqvist & Wiksell Tryckeri AB på Västra Ågatan 16. Bolaget bildades 1882 av två uppsalastudenter fil.kand. Robert Almqvistochbokhandelsmedhjälparen Julius Wiksell.

Men Almqvist & Wiksell Tryckeri AB:s ursprung är äldre än så. Ursprunget återfinns i det 1839 startade tryckeriet Wahlström & Låstbom. Grundarna av detta företag var fil. mag. Jonas Wahlströmoch studeranden August Th. Låstbom. Till sin hjälp hade de konstförvanten Carl Eric Lundblad. Det ursprungliga företaget hade sina lokaler i hörnet av S:t Persgatan och Dragarbrunnsgatan.

Tjugo år senare övergick tryckeriet till fil. mag. Esaias Edquist, som drev tryckeriet under åren 1859-1882 under firmanamnet Edquist & Co. I samband med att Edquist tog över flyttades företaget 1859 till lokaler i Oxenstiernska huset vid Riddartorget. Lokaler som senare kom att användas av Upsala Nya Tidning för dess tryckeri.

Jonas Wahlström

Namnet Almqvist & Wiksell fick företaget 1882 då Robert Almqvist och Julius Wiksell förvärvade det Edquistska tryckeriet. 1888 kom bolagsbildningen. Företaget var relativt obetydligt fram till 1904, men då kom uppsvinget i och med att firman fr o m 1906 t o m 1972 hade Kungl. Vetenskapsakademiens tillstånd att med ensamrätt trycka och utge samtliga almanackor och kalendrar i Sverige. Tidigare hade den rätten legat hos Norstedts i Stockholm. Skiftet föregicks av en lång och hård strid mellan Norstedts och det då lilla tryckeriet i Uppsala där Vetenskapsakademien slutligen fastnade för Almqvist & Wiksells anbud; ett val som akademien aldrig behövde ångra.

Det kungliga privilegium enligt vilken Vetenskapsakademin erhöll ensamrätt att utge almanackor är daterat den 17 oktober 1747. Inom akademin bedömdes uppgiften så småningom som alltför betungande varför man bestämde sig för att utlämna almanacks-produktionen på arrende. Den förste almanacksarrendatorn tillträdde 1786. På det sättet befriades Vetenskapsakademin såväl från det omedelbara ansvaret för produktionen som från den omfattande distributionen. Kvar blev bara den inte alltför betungande uppgiften; att lyfta arrendet.

Carl Z Haeggström

År 1824 hamnade almanacksarrendet hos boktryckaren Per Adolf Norstedt (P.A. Norstedt & Söner)

1902 byggde Almqvist & Wiksell nya lokaler på fastigheten Västra Ågatan 16, vilket gjorde det möjligt för företaget att expandera, något som verkligen behövdes särskilt efter1906 då företaget fick almanacksprivilegiumet.

1910 anställdes Carl Z Hæggström som teknisk chef för företaget och han blev sedermera också dess verkställande direktör och kvarstannade på den posten till sin död 1944 då sonen Göran Z Hæggström tog vid.

Företagets expansion under den Hæggströmska epoken fick nu sin historiska bakgrund. Trots ekonomiska katastrofer och andra svårigheter har officinens verksamhet under skiftan-de regimer och konjunkturer alltid präglats av företagsledningens ideella mål: att vara arbetare i kulturens och vetenskapens tjänst. Den inställningen förstärktes under far och son Hœggström.

Oxenstiernska huset
Västra Ågatan 16
Tryckeriet
Wahlström & Låstboms tryckeri i St Per
Robert Almqvist

Läroboksutgivning och tryckning av vetenskapliga verk - på många språk - har, vid sidan av utgivningen av skönlitterära alster, under årens lopp utgjort en stor del av Almqvist & Wiksells produktion liksom tryckning av almanackor och uppslagsverket Focus m.m.

Verksamheten vid Almqvist & Wiksell ökade successivt till dess att inte längre möjlighet stod till buds för en vidare utökning vid Västra Ågatan. Behovet av nya lokaler blev till slut akut och företaget flyttade först till Säbygatan och senare, år 1973, till Rapsgatan i Fyrislund. I samband med denna senare flytt blev förhandlingarna 1973 klara med Esselte, som detta år tog över hela koncernen, en koncern som då hade en personalstyrka på drygt 1 600 anställda varav 600 vid tryckeriet i Uppsala. När Esselte 1992 sålde tryckeriet till Oron AB hade företaget fortfarande 450 anställda på tryckeriet. Efter den affären följde kraftiga nedskärningar och två konkurser senare fanns knappt 60 personer kvar i bolaget.

I över 160 år kom Almqvist & Wiksell Tryckeri AB att verka i Uppsala. Företaget var länge ett av Sveriges ledande grafiska företag. De senaste tio åren kom dock att präglats av ägarbyten, uppsägningar och hot om konkurs. Sommaren år 2000 tog det slut. På egen begäran försattes företaget i konkurs den 24 juli 2000. Då var pengarna slut och företaget befann sig i en akut likviditetskris. Ett åttiotal anställda riskerade att förlora sina jobb.

Striden om almanacksmonopolet
Julius Wicksell

En av de stora stöttepelarna i Uppsalas industriella historia - Wahlström  & Låstboms gamla tryckeriföretag från 1839 - levde farligt. Några månader senare - 27 oktober 2000 - köpte det lilla företaget Alfa Print i Sundbyberg det anrika tryckeriföretaget. De nya ägarna uttalade då, att deras mål var att inte bara fortsätta driften utan också utveckla den och att namnet Almqvist & Wiksell skulle behållas.

Det är inte ovanligt att nya ägare uttalar sig på det sättet i samband med affärer av det här slaget. Det ovanliga ligger snarare i att de nya ägarna uppfyller sitt löfte och pånyttfödda Almqvist & Wiksells tryckeri blev under några få år ett av Uppsalas snabbast växande företag. 2003 investerade företaget t.ex. i en ny avancerad tryckpress som kostade 40 miljoner kronor. Men lite drygt ett år senare var det dags för ännu en konkurs – den sista. Det lika anrika som välkända Uppsalatryckeriet Almquist & Wiksell gick nu definitivt i graven och en av de sista bokproduktionerna blev min bok ”Industristaden Uppsala”.

Ett av de sista alster som trycktes av Almqvist & Wiksell.
Med vänlig hälsning
Roland Agius

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.11 | 15:58

SENAP.
I gamla uppslagsverk finns en beskrivning av vad senap är:
"Såsom uppfriskningsmedel för av värme ankommen föda"

...
10.11 | 15:55

Återförsäljarna, affärerna, har säkert järnkoll på detta vid inköpen, men sedan är det återförsäljarna som inte ändrar priset.

...
20.08 | 11:39

Carl Åbergs handskrivna minnen finns på Carolina.
Jag har läst en kopia och vill minnas att det fanns antckn om en del anställda.

...
11.08 | 16:30

Hej. Vet ni något mer om Josef Ehrle som person och hans släkt? Jag håller på med släktforskning och tror att han var far till min farmor. Tack på förhand,Stefa

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS