Nymans Verkstäder (Nymanbolagen)

Anders Fredrik Nyman

Nymanbolagen hade sin upprinnelse i instrumentmakaren Anders Fredrik Nymans 1873 startade finmekaniska verkstad och instrumentsliperi i ett hus vid Dragarbrunnsgatan 25. Här sysslade han med tillverkning av finare metallarbeten, reparationer, slipning, förnickling m.m. med särskild betoning på kirurgiska instrument.

Anders Fredrik Nymans höghjuling från 1888

I takt med velocipedens inträde på marknaden under 1880-talet uppstod behov av reparationer av detta ny ”vidunderliga” fortskaffningsmedel. Anders Nyman var en av flera som då åtog sig sådana arbeten. Men 1889 avled Anders Fredrik, bara 49 år gammal. Innan han dog hade han året dessförinnan tillverkat en cykel, en höghjuling, Nymanbolagens första cykel. Det skulle bli fler.

1880-talets vurm för velocipeden var enorm. Alla skulle syssla med det nya fartvidundret. Så också Anders Fredrik Nyman. De vassa knivarnas tid var visserligen inte förbi men velocipeden blev mer och mer intressant och 1888 var han färdig med sin första velociped. 

Vi fick vänta ända till 1990-talet för att få uppleva något likande. Då var det datorer alla skulle syssla med.

Sönerna tog vid

Efter Anders Nymans död övertogs rörelsen först av hans änka som 1893 överlät verkstaden till sönerna Adolf Fredrik och Janne. Samma år bildade de firman A F & J Nymans instrumentmakeri och Velocipedfabrik[1]. 1899 gjorde de om firman till aktiebolag med namnet AB Nymans Verkstäder. Men redan 1894 hade de flyttat till större och mera tidsenliga lokaler där bröderna började tillverka och sälja velocipeder.

Under de första åren tillverkades bara tio cyklar per år av märket Hermes,men bara efter ett par år sysselsatte de båda företagsamma bröderna ”ett tjugotal manliga arbetare och ett tiotal fruntimmer, hvilka förfärdigade luftringar”[2], som det står att läsa i årsredovisningen från 1898.


  [1] I juli 1895 upplevde Uppsala med omnejd något som då betraktades som en större sensation. En velociped med petroleummaskin (numera säger vi motorcykel) anlände från Hildebrand & Wolfmüller i München till velocipedfabriken i Uppsala. Upsala Nya Tidning beskrev tilldragelsen så här: ”En betydelse, som den nya uppfinningen har, torde vara den, att kappridter på velociped försvinna. Ty det blir nog av föga intresse att mödosamt rulla fram på hjul, då man utan möda kan å petroleumvelocipeden åka förbi den förskräckligaste och bäst tränade själfarbetande cyklist”. Velocipeden ifråga, som kunde framföras i den hiskeliga farten av 2,5 mil per timme, inköptes av baron de Geer på Frötuna, som ägnade resten av sommaren åt att skrämma vettet ur gubbar, gummor och kritter i Rasbo med omnejd.

[2] 1894 avled tre kvinnor som var sysselsatta med att tillverka gummiringar. I den tillverkningen användes benzol, som kunde förorsaka fläckar på huden som på kort tid slutade med dödlig utgång. Den kvinnliga arbetskraften byttes då ut mot män, som fick genomgå täta läkarundersökningar, och några ytterligare dödsfall från gummifabriken rapporterades inte.

Adolf Fredrik Nyman

Det nya aktiebolaget fick från starten ett aktiekapital om 250 000 kr fördelat på 500 aktier. Av dessa utbjöds 332 till försäljning. Resterande 168 aktier svarade mot bröderna Nymans kapitalinsats. Till ordförande i den första bolagsstyrelsen valdes advokat Louis Chrysander. Adolf Fredrik Nyman blev verkställande direktör och Janne Nyman blev driftledare och verkstadschef. 

I samband med att firman blev aktiebolag påbörjades bygget av en ny fabrik vid S:t Persgatan 28-30. Den nya anläggningen, som då betraktades som ett under av modernitet, togs i anspråk året därpå och redan första året tillverkades i den nya fabriken 525 velocipeder för att året därpå överstiga 2 000 stycken.

Det var under de första tio åren på 1900-talet som Nymans klarade av den svåra etableringsperioden, den som merparten nystartade snabbt växande företag råkar ut för. När den perioden var avklarad vilade företaget på stabil grund och cykeltillverkningen befann sig i stark expansion.

Nymans Verkstäder tog så småningom hela kv. Noatun i besittning

Storindustri

Det var bröderna Nyman som kom att utveckla och föra Nymans Verkstäder till den storindustri det så småningom blev. Och det torde vara oomtvistat att bröderna Nyman var för sig och tillsammans i påtaglig grad bidrog till att Nymans verkstäder blev ett av de största och mest betydelsefulla företagen inom svensk cykelindustri.

I takt med att cykeltillverkningen ökade kom också fabriken att växa och så småningom kom den att omfatta hela kvarteret Noatun mellan Salagatan, S:t Persgatan, Väderkvarnsgatan och S:t Olofsgatan.

Den ekonomiska krisen i början av 1920-talet blev kännbar också för Nymans Verkstäder. Förutsättningarna förbättrades inte av att båda bröderna avled med kort mellanrum, Adolf Fredrik Nyman 1921 och Janne Nyman 1923. Det gamla familjeföretaget omvandlades till ett bolag med fördelat ägande.

När depressionen på 1920-talet inleddes hade Nymans en tillverkning av cirka 22 000 cyklar per å. Med den produktionen var Nymans Verkstäder störst i Norden. Den ekonomiska krisen i början av 1920-talet tvingade emellertid företaget att över sommaren 1921 tillfälligt stänga fabriken med påföljd att man ännu ett år senare fortfarande inte producerade mer än hälften av den tidigare årsproduktionen. I resultaträkningen ledde detta till kraftiga förluster 1921-1922.

Tio år senare var det dags igen. Nu var det 1930-talets betydligt svårare ekonomiska kris som satte in. Till skillnad från många andra företag lyckades Nymans parera den krisen ganska väl. Det blev visserligen ett par svåra förlustår, denna gång åren 1931 och 1932, men företaget repade sig lika skickligt som snabbt.

Mitt under krisen bytte företaget också verkställande ledning. C G Egrell, som varit VD sedan 1921 avgick 1932 och ersattes med Sixten Lundquist, som blev kvar i den befattningen till 1943.

Gustaf Grahn

Konjunkturen drabbade även konkurrenterna vilket utnyttjades av Nymans styrelse och verkställande ledning, som nu började köpa upp andra cykelfabriker, Lindblads i Stockholm med märket Crescent, Wiklunds i Stockholm med märket Nordstjernan och Östergötlands Velocipedfabrik med märket Vega. Med förvärvet av Lindblads i Stockholm ”ingick” även Gustaf Grahn och 1943 tog han över posten som Nymans verkställande direktör. Han kom som framgångsrik företagsledare att leda koncernen fram till 1960. 

I mitten på 1930-talet var krisen över för Nymans del. Företaget sysselsatte 1936 över 1 500 personer, därav i Uppsala nära 1 100. Bolaget hade samma år en omsättning om drygt 16 milj. kr. och man levererade detta år 120 000 färdiga cyklar och halvfabrikat till ytterligare cirka 40 000 cyklar.

Hermes, 1900
Crescent 1943
Rödmyran
Crescent moped, 1956
Nyckelpigan

Börsintroduktion

När Gustaf Grahn 1943 tillträdde som verkställande direktör var Nymans ställning starkare än någonsin. Fabriken byggdes ut. Produktionskapaciteten var uppe i 150 000 cyklar per år samt halvfabrikattillverkning för ytterligare cirka 100 000 cyklar av märkena Crescent, Hermes, Nordstjernan och Vega. Antalet anställda var hösten 1948 1 600 personer varav 1 350 i Uppsala. Och det var nu, 1947, som namnet ändrades till Nymanbolagen AB och det var nu, 1949, som bolagets aktier introducerades på Stockholms Fondbörs A-II-lista.

De bolag, som ingick i Nymansfären var, förutom AB Nymans Verkstäder även Velociped AB Lindblad, Velociped AB Nordstjernan, Velociped AB Crescent, Wiklunds Velociped AB, Östergötlands Velocipedfabrik AB och AB Torpedo. Utöver dessa dotterbolag hade Nymanbolagen stora intressen i AB Export Trade, AB Silvercell, Uppsala Flyg AB och AB Uppsala Bostäder. Huvudkontoret fanns i Uppsala och avdelningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Karlstad, Örebro och Luleå.

Under de första åren på 1950-talet utvecklade Nymanbolagen sitt största motorcykelprogram någonsin. Slagnumret i det programmet var den då så populära motorcykeln NV 20 med 150 cc fyrväxlad Sachsmotor. Programmet hade föregåtts av att bolaget under andra världskriget för försvarets räkning hade utvecklat och tillverkat olika typer av terränggående motorcyklar. 

Men motorcykeltillverkning var inget nytt inslag i bolagets produktion. Nymans första motorcykel, en NV modell 249, i egen tillverkning kom redan år 1925 men dessförinnan hade företaget under många år importerat och sålt motorcyklar. Den första redan 1895 (se fotnot nr 1).

Samtidigt med motorcykelprogrammet utvecklade Nymanbolaget sitt mopedprogram med många succéartade inslag. En storsäljare blev den modell av ”Crescent 2000”, som lanserades i mitten av 1950-talet och som i folkmun kallades ”Månraketen”.

 

Löpande bandet
Monteringen
Kontrollen
Matsalen

Modern personalpolitik och marknadsföring

Nymans utvecklade en modern personalpolitik och ett nytänkande när det gällde industriutveckling och marknadsföring. Företaget månade om sina anställda genom att vara först med i dag självklara saker som toaletter, kafferaster, personalmatsal och fritidsgård.

Företaget anammade också tidigt det nya sättet att marknadsföra sina produkter genom att utsätta dem för test i hårda tävlingar inom framförallt cykel, motorcykel och båtracing. Nymanbolagens fabriksförare inom dessa områden vann också stora nationella och internationella framgångar i form av olympiska segrar, världsmästerskap, fjorton nordiska mästerskap, sjuttiotvå svenska mästerskap, elva 6-dagarssegrar på cykel, sjutton mästerskapströjor och tusentals andra segrar. För Nymanbolagens marknadsföring betyddedetta oerhört mycket.

Cykeltävling 1890
Harry Snell blir världsmästare på en Crescent
Carl-Erik Zander, väldsrekord, Crescent båtmotor

AB Monark-Crescent

1960 gick de två dominerande företagen på den svenska cykelmarknaden, Cykelfabriken Monark i Varberg och Nymanbolagen samman i en ny koncern, AB Monark-Crescent. Syftet med samgåendet var formellt rationalisering och kostnadsbesparingar, inte minst inför den då nymornade Europamarknaden. Sanningen var att båda företagen hade börjat gå dåligt.

Samgåendet med AB Monark-Crescent blev för Nymanbolagens del inte riktigt vad man tänkt sig. Monark-Crescent blev det starkare företaget i fusionen genom att en av storägarna i Uppsala - bakom ryggen på sina vänner i Uppsala – bestämde sig för att sälja sitt innehav av aktier till Tage Warborn som snabbt och effektivt överförde tillverkningen av inte minst ”tvåhjulsprodukter” (cyklar, mopeder och motorcyklar) från Uppsala till Varberg.  

Slutet

Den 12 mars 1963 monterades den sista cykeln hos Nymans i Uppsala. Då hade det gått 75 år sedan företagets grundare Anders Fredrik Nyman tillverkade den första cykeln och en betydelsefull epok i Uppsalas industrihistoria gick i graven.

Vissa verksamheter som tillverkning av båtmotorer, utrustning för hem och trädgård m.m. levde vidare fram till 1979. Men då lämnade den sista utombordsmotorn fabriken som sedan 1965 funnits på Bolandsgatan.  Men verksamheten där blev aldrig densamma som den i kv. Noatun. Det var på något sätt inte riktigt samma sak.

Med vänlig hälsning
Roland Agius

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Anders Wendén | Svar 20.05.2021 21:57

Intressant läsning - jag har just köpt fina hojen NV35 1952 :)

Gunnar Grip | Svar 03.09.2017 13:25

Roland, en utmärkt kort historik om Nymans i Uppsala.

Gunnar Grip

PS
Farfar Alvar Grip var Målarmästare och arbetsledare på den avdelningen, men startade ege

Leif Ericsson | Svar 10.08.2015 19:22

Vill ha information om min släkt som jobbat på Nymans:Farfar Emil 1892:Pappa Ronald 1925:Farbror Arnold1920 Morfar Knut Herman 1893,alla med efternamnet Eriksso

roland agius 12.08.2015 18:52

Dessvärre har jag inte tillgång till personallistor som kan berätta om vilka som varit anställda på Nymans resp. Gahns

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.11 | 15:58

SENAP.
I gamla uppslagsverk finns en beskrivning av vad senap är:
"Såsom uppfriskningsmedel för av värme ankommen föda"

...
10.11 | 15:55

Återförsäljarna, affärerna, har säkert järnkoll på detta vid inköpen, men sedan är det återförsäljarna som inte ändrar priset.

...
20.08 | 11:39

Carl Åbergs handskrivna minnen finns på Carolina.
Jag har läst en kopia och vill minnas att det fanns antckn om en del anställda.

...
11.08 | 16:30

Hej. Vet ni något mer om Josef Ehrle som person och hans släkt? Jag håller på med släktforskning och tror att han var far till min farmor. Tack på förhand,Stefa

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS