Från Kvarnsmedjan till Swesafe

Kvarnsmedjan på Holmen i Fyrisån

Den äldsta kända noteringen om Kvarnsmedjan återfinns i bibliotekarien Johannes Eenbergs redogörelse från 1703: ”En utförlig Relation Om den Grufweliga Eldswåda och Skada som sig tilldrog med Upsala Stad den 16 Maji 1702”. 

Där kan man läsa:”wid Qwarnen gick det olyckeligare: Ty där som Qwarndammen giör strömmen smal / stod på östra sidan en stor Träbyggning och andre huus rätt neder i åbrädden / Platsen kallades Tensta-gården / hwar ifrån Elden flög öfver / och tände Qwarnsmidian samt Såg-Qwarnen och Slots Wattukonsten / som där planterad stod / tillika med Tornet öfwer St. Erichs kiälla (o) ----. –Academie Miöhl-Qwarnen (p) blev med föga hielp frälst”.

Texten tyder på att Kvarnsmedjan fanns som företag före den stora branden 1702. Möjligen kan här finnas släktskap med ”Kopparhammaren” som tillsammans med ”Såg-Qwarnen” ingick i det bruk som startades 1612 på Västra Åkanten.      

Om Kvarnsmedjans öde mellan början av 1700-talet och 1880 finns inte mycket att säga annat än att den eld- och vattendrivna smedjan omnämns då och då i bevarade skrifter och att smedjan aktivt deltar i återuppbyggandet av staden samt att många generationer av bönder, åkare och andra hästägare där skodde sina hästar och att smedjan tillverkade redskap av skilda slag. Vem eller vilka, som till en början drev smedjan, har inte gått att reda ut.

J F Carlssons Smidesaffär

År 1880 lät smidesmästaren J. F. Carlsson meddela att han avsåg att överta verksamheten vid Kvarnsmedjan och att han där avsåg att driva rörelse under namnet J. F. Carlsson Smidesaffär. Samme J. F. Carlsson drev samtidigt rörmokeri vid S:t Eriks Torg. Mellan 10 och 12 man arbetade då hos honom, ”varav två var hovslagare”. Kvarnsmedjan var då stadens såväl största som mest ansedda smedja och J F Carlsson var en man med stort anseende i Uppsala.

Det mesta av arbetet skedde för hand, de maskiner som fanns var tämligen enkla. I själva kvarnbyggnaden hyrdes ett rum för att smedjan skulle få tillgång till maskinkraft för svarv och borrmaskiner.

Åkdonssmiden var vid denna tid en stor produkt, men firman sysslade också med en hel del byggnads- och konstsmiden. Företagets intresse för lås och nycklar av alla de slag föddes under J. F. Carlssons ledning och 1890 konstruerade Erik G. Pettersson, verkmästare vid J. F. Carlssons Smidesaffär, de lås och nycklar, som ännu i dag tjänar Uppsala Domkyrkas stora portar.

J. F. Carlsson intresserade sig för den tidiga Uppsalaidrotten. Det var främst verksamheten i Idrottsföreningen Kamraterna (IFK Uppsala) som intresserade honom och som också fick honom att skänka priser av skilda slag. Bl.a. fick IFK Uppsalas stafettlag på 4 x 100 m 1907 (i laget ingick Nils Frykberg, Nils Howander, Paul af Uhr och Olle Ottander) för sitt svenska rekord en synnerligen vacker silverpokal. Pokalen finns bevarad i föreningens prissamling och förvaras i en glasmonter med lås från Swesafe. 

1911 råkade Kvarnsmedjan ut för en eldsvåda och företaget flyttades då till Fabriksgatan 2. Men det var inte förrän 1928, som J. F. Carlsson överlät företaget till sin verkmästare, Erik G. Pettersson, som nu kallade sig fabrikör. Det var den 14 juni 1928, som Erik G. Pettersson lät meddela, att han övertagit smidesföretaget och att han avsåg att driva verkstaden vidare under namnet J. F. Carlssons Smidesaffärs Eftr. Trots att företaget nu hade lämnat såväl Holmen i Fyrisån som grannen Akademikvarnen fick företaget i folkmun ändå inte heta annat än Kvarnsmedjan. Det var först sedan namnet Pettersson & Barr introducerats 1935 som det gamla namnet Kvarnsmedjan slutade användas. 

1928 hade verksamheten vuxit till sådan omfattning att nya större lokaler behövdes. Företaget flyttade då till nya lokaler på Fabriksgatan 4. Det är den plats där Uppsalas nya Polishus nu står.

Bönder, åkare och andra hästägare skod- de sina hästar på Kvarnsmedjan
Hjul och underreden till åkdon av detta slag tillverkades på Kvarnsmedjan
Ritning till domkyrkoportarnas lås. Tavlan är i privat ägo
Kvarnsmedjans smeder samlade på gården framför verkstaden på Holmen i Fyrisån. Mannen i hatt längst t.v. är Erik G Pettersson. Bilden är från 1910.
Smederna utanför verkstaden

Pettersson & Barr  

Namnet Pettersson & Barr Smides- och mekaniska verkstad är av något senare datum. Det namnet tillkom 1935 efter det att fabrikörerna Harry Pettersson och Harald Barr några år tidigare (1931) övertagit rörelsen efter Harry Petterssons far Erik G. Pettersson. Det var Erik G. Pettersson som 1928 flyttade företaget till Fabriksgatan i Svartbäcken. Vid den tiden var lantbruksmaskiner och maskiner till industrier av olika slag företagets stora produkter. En hel del konstsmiden utfördes också, bl.a. till bankbyggnader i staden.

Under slutet på 1930-talet och till några år efter andra världskriget var Pettersson & Barr också återförsäljare av båtmotorer av märkena Albin och Penta. Under den perioden hade företaget även service för dessa motorer.

Hästvagnar av det slag, som visas på bilden, tillverkades av Pettersson & Barr på 1940- och 1950-talen
Nyckelfräsmaskiner för fräsning av s.k. tillhållarnycklar var en stor produkt på Gösta Forslunds tid som ägare till firma Pettersson & Barr.
Bilden, som är från början av 1900-talet, är tagen på gården på Holmen i Fyrisån. Företaget hette då J. F. Carlssons Smidesaffär.
Fabrikören Harry Pettersson – i Pettersson & Barr - i arbete med att fräsa nycklar
Lennart Ringlund i arbete vid fräsmaskinen. Lennart var anställd hos Pettersson & Barr under åren 1983-1991
Gösta Forslund

Epoken Gösta Forslund

1966 övertogs Pettersson & Barr AB, som företaget nu hette efter bolagsbildningen 1957, av Gösta Forslund. Han var gammal i gården och namnet Pettersson  & Barr behöll han. Redan 1942 hade han anställts som kontorist i företaget av Harry Pettersson och Harald Barr. 

Med Gösta Forslund avtog byggnadssmidesjobben. Företaget började i stället att åta sig servicearbeten åt andra företag, såsom t.ex. S:t Eriks Betong, Kåfs Industrier, UMA Mek. Verkstad, Br. Kjellströms Snickerifabrik, Svenska Väg, Osmunds, Belos m.fl. 1989 sålde Gösta Forslund företaget till S:t Eriks AB. 

2001 flyttade företaget till Vattholmavägen 16 där det fanns kvar till 2006. Under den perioden utsattes företaget för ett lika långsiktigt som enträget återuppbyggnadsarbete. Företaget ägdes under den perioden av Ronny Åhlén, familjen Forsén och Företagshuset i Stockholm.

Vid årsskiftet 2003/04 blev Swesafe ägare till Pettersson & Barr AB. För det 300-åriga Uppsalaföretaget verkade det som en trygg lösning med tanke på att detta företag var och är alltfort ett av Sveriges största leverantörer av säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster. Samtidigt byttes namnet Pettersson & Barr AB till Swesafe.

Swesafe

Swesafe är en av Sveriges största leverantörer av säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster. Företaget utformar och installerar allt från kompletta säkerhetslösningar till enskilda pro--dukter för kunder både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. ”Låst, larmat, skyddat” är ledorden. Swesafe finns på 18 orter runt om i Sverige.

Vanlig företagskärra fram till början av 1900-talet
Vanlig företagskärra under Pettersson & Barr-tiden
Vanlig företagskärra sedan Swesafe tog över

Utbudet av lås är stort. Här finns lås av alla  de  slag; elektriska lås, mekaniska lås, nycklar, dörrstängare, dörrautomatik, gallergrindar, säkerhetsdörrar, inbrotts-, överfalls-, brand- och utrymningslarm, kameraövervakning, säkerhetsskåp av alla de slag, m.m.

Med vänlig hälsning
Roland Agius

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Alf Karlsson | Svar 26.06.2014 19:02

Som vanligt sakligt beskrivet de olika yrkena. Kärran påminner om den som även förekommit på många gårdar i landet: Min far hade en sådan på sinn lilla gård.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.11 | 15:58

SENAP.
I gamla uppslagsverk finns en beskrivning av vad senap är:
"Såsom uppfriskningsmedel för av värme ankommen föda"

...
10.11 | 15:55

Återförsäljarna, affärerna, har säkert järnkoll på detta vid inköpen, men sedan är det återförsäljarna som inte ändrar priset.

...
20.08 | 11:39

Carl Åbergs handskrivna minnen finns på Carolina.
Jag har läst en kopia och vill minnas att det fanns antckn om en del anställda.

...
11.08 | 16:30

Hej. Vet ni något mer om Josef Ehrle som person och hans släkt? Jag håller på med släktforskning och tror att han var far till min farmor. Tack på förhand,Stefa

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS